aktiv eiendomsservice as vaktmester renhold skadesanering

Aktiv eiendomsservice utfører vinduspuss, boning og nedvask av både private hus (hovedsakelig ved fraflytting) og næringsbygg.